background

آزمایشگاه مرکزی شماره ۱
دانشکده شیمی - آنالیز مواد شیمیایی


شماره حساب:

  • حساب ۵۲۲۵۴۲۸۱۳۴ بانک ملت بنام "غیرقابل برداشت پردیس علوم" با شناسه واریز  ۱۶۰۵۰۶۵۰۶۵۱۵۱ (درج شناسه واریز الزامی می‌باشد - پرداخت از طریق شبا مورد قبول نمی‌باشد.)

آدرس آزمایشگاه مرکزی شماره ۱:

  • تهران، خیابان انقلاب، دانشگاه تهران، پردیس علوم، دانشکدۀ شیمی، طبقۀ زیر همکف. کد پستی: ۱۴۱۷۶۱۴۴۱۱  تلفن :  ۰۲۱۶۱۱۱۳۳۰۰ ایمیل: utsciencelabs@gmail.com

آدرس آزمایشگاه مرکزی شماره ۲:

  • تهران، خیابان کارگر شمالی (امیرآباد شمالی)، دانشکده فیزیک. تلفن :۰۹۳۶۷۵۹۸۱۴۲ و ۰۲۱۶۱۱۱۸۷۶۴ و ۰۲۱۶۱۱۱۸۶۲۵ آقای اظهری

آدرس آزمایشگاه مرکزی شماره ۳:

  • تهران، خیابان انقلاب، دانشگاه تهران، پردیس علوم، دانشکده زیست شناسی. تلفن: ۰۲۱۶۶۴۱۲۴۲۶ آقای میثم قدرتی مقدم