Image
دانشگاه تهران
شبکه آزمایشگاهی فناوری راهبردی
شبکه علمی آزمایشگاه های ایران - شاعا

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تهران

آزمایشگاه مرکزی شامل مجموعه ای از تجهیزات مهم جهت بررسی کیفی و کمی مواد است که با هدف ارائه خدمات پژوهشی به دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه ارومیه و سایر مراکز علمی، پژوهشی و صنعتی کشور تشکیل شده است.

12
آزمایشگاه تخصصی
132
دستگاه و آزمون
+2K
آزمون انجام شده
16
کارشناس آزمایشگاه

منتخب خدمات و تجهیزات

طیف سنج تبدیل فوریه زیر قرمز


اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

کروماتوگراف گازی - طیف سنج جرمی


اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

Dynamic Light Scattering/Zeta Potential


اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

H-NMR, C-NMR 500MHz بصورت همزمان


اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

کروماتوگراف مایع با کارایی بالا


اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

راهنمای ثبت سفارش

راهنمای ثبت سفارش و ارسال نمونه جهت آنالیز در واحدهای آزمایشگاهی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه ارومیه

آیین نامه‌ها و فرم‌ها

آیین‌نامه آزمایشگاه مرکزی دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، پارک‌های علم و فناوری و مراکز آموزش عالی

نظام ایمنی، سلامت و محیط زیست

دستورالعمل اجرایی شورای نظام ایمنی، سلامت و محیط زیست آزمایشگاه ها و کارگاه ها