background

دانشگاه تهران

آزمایشگاه مرکزی

آزمایشگاه مرکزی شامل مجموعه ای از تجهیزات مهم جهت بررسی کیفی و کمی مواد است که با هدف ارائه خدمات پژوهشی به دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه تهران و سایر مراکز علمی، پژوهشی و صنعتی کشور تشکیل شده است.

دانشگاه تهران
شبکه آزمایشگاهی فناوری راهبردی
شبکه علمی آزمایشگاه های ایران - شاعا

تماس باما

برای ارتباط با ما از لینک های زیر استفاده نمایید.