با ما در تماس باشید

با ارسال نظرات، سوالات، انتقادات و پیشنهادات ما را در ارایه خدمات هرچه بهتر یاری فرمایید.

تماس با ما

آزمایشگاه مرکزی شماره ۱

  • تهران، خیابان انقلاب، دانشگاه تهران، پردیس علوم، دانشکدۀ شیمی، طبقۀ زیر همکف. کد پستی: ۱۴۱۷۶۱۴۴۱۱ تلفن : ۰۲۱۶۱۱۱۳۳۰۰ ایمیل: utsciencelabs@gmail.com

آزمایشگاه مرکزی شماره ۲

  • تهران، خیابان کارگر شمالی (امیرآباد شمالی)، دانشکده فیزیک. تلفن :۰۹۳۶۷۵۹۸۱۴۲ و ۰۲۱۶۱۱۱۸۷۶۴ و ۰۲۱۶۱۱۱۸۶۲۵ آقای اظهری

آزمایشگاه مرکزی شماره ۳

  • تهران، خیابان انقلاب، دانشگاه تهران، پردیس علوم، دانشکده زیست شناسی. تلفن: ۰۲۱۶۶۴۱۲۴۲۶
ارسال