C-NMR 500MHz

Varian - INOVA 500MHz

تعرفه ها و ثبت سفارش

برنامه مورد نظر برای بازکردن فایلهای FID، برنامه MestReNova می‌باشد که میتوانید از این قسمت دانلود نمائید.

فیلم آموزشی نحوه ایجاد فایل پی‌دی‌اف (PDF.) از فایلهای خام fid. را از این قسمت می توانید دانلود نمائید.

 
شرایط نمونه و آنالیز:
  • نمونه در ظرف شیشه ای تحویل داده شود، در صورت عدم تحویل نمونه در ظرف شیشه‌ای، نمونه برای انحلال حرارت داده نخواهد شد.
  • برای آنالیز H-NMR حداقل 10mg و برای آنالیز C-NMR حداقل 40mg از نمونه نیاز است.
  • نمونه فرومغناطیسی نباشد.
  • نمونه در صورت حل‌نشدن حرارت داده می‌شود، حساس‌بودن نمونه به حرارت را اطلاع دهید.
  • نمونه ارائهشده حداکثر تا یک هفته پس از تاریخ اعلام نتیجه در آزمایشگاه نگهداری می‌شود.
  • اگر برای حل کردن نمونه حرارت لازم است، پایداری نمونه در هنگام تکمیل فرم پیوست، تائید شود.
  • در صورت حل نشدن در حلال مربوطه، مسؤولیت با متقاضی است و در هر صورت طیف گرفته می‌شود.
  • جهت ارتباط با کارشناس دستگاه   با شماره 02166477376  آقای حضرتی تماس بگیرید. 

میزان تخفیف «C-NMR 500MHz»

به اطلاع می رساند، همزمان با درخواست و ثبت سفارش، بر اساس نوع و گروه عضویت هزینه خدمات به صورت خودکار محاسبه و صورتحساب صادر خواهد شد


فرم پیوست لطفا فرم را دانلود و پس از تکمیل همراه با نمونه مورد نظر برای مرکز ارسال نمایید
قیمت : ۴,۰۰۰,۰۰۰

میزان تخفیف :
سایر واحدهای دانشگاه تهران : ۱,۲۰۰,۰۰۰ (۳۰%)
دانشکده‌های صاحب دستگاه دانشگاه تهران : ۲,۰۰۰,۰۰۰ (۵۰%)