اسپکتوفتومتر

Spectrophotometer

خوانش بر مبنای جذب نوری

اسپکتوفتومتر

مدل دستگاه : BloorAsma/AURORA UV-VIS-NIR

هر نمونه 200.000 ریال - نیم ساعت استفاده 700.000 ریال

اپراتور : حمیداصغری ، شنبه الی چهارشنبه 11-19- با هماهنگی قبلی از طریق ایمیل ibrc.ha@gmail.com

آدرس : میدان انقلاب-خ قدس- ک شفیعی-پ13 ط 3