الایزا ریدر

ELISA reader

خوانش بر مبنای جذب نوری

الایزا ریدر

مدل دستگاه :Biotek/ synergy TH

هر نمونه 200.000 ریال  - نیم ساعت استفاده 1.000.000  ریال

اپراتور : حمیداصغری ، شنبه الی چهارشنبه 11-19- با هماهنگی قبلی از طریق ایمیل ibrc.ha@gmail.com

آدرس : میدان انقلاب-خ قدس- ک شفیعی-پ13 ط 3