دستگاه واقعیت مجازی : virtual reality

واقعیت مجازی

تشخیص و درمان و پژوهش

دستگاه واقعیت مجازی : virtual reality

مدل دستگاه oculus

تعرفه یک ساعت 1.500.000 ریال 

تعرفه استخراج داده 500.000 ریال

زمان سرویس دهی همه روزه به جز روزهای تعطیل با هماهنگی کارشناس آزمایشگاه

شماره تماس جهت هماهنگی: 61117580 و09217587501

مسئول هماهنگی: خانم حاجی زادگان