میکروسکوپ معکوس Inverted Microscope

دستگاه در دانشکده زیست شناسی- بخش میکروبیولوژی- آزمایشگاه ملوکولی جناب آقای دکتر عارفیان مستقر می باشد.
تعرفه ی خدمت این دستگاه به ازای مشاهده و عکس برداری از هر نمونه می باشد.
توجه: فعلا امکان تصویر برداری فراهم نمی باشد.
( عکس برداری با گوشی)
شماره تماس: 66412426-021

میکروسکوپ معکوس Inverted Microscope

شماره تماس 02161112618

مسول آزمایشگاه دکتر کهتری 

کارشناس آزمایشگاه اقای فلاح کهن 09117577005