اندازه گیری زاویه تماس قطره مایع بر روی سطح(2)

زاویه تماس قطره مایع

اندازه گیری زاویه تماس قطره مایع بر روی سطح(2)

تجهیزات مرتبط: دوربین CCD- کامپیوتر – سرنگ و میکروپیپت- صفحه و ریل اپتیکی 

1- انجام آزمایش زاویه تماس تحت uv با استفاده از لامپ جیوه 125W : 

2- انجام تست زاویه تماس تحت دما در محدوده ی دمایی  25 درجه سانتی گراد تا 80 درجه سانتی گراد

شماره تماس09124645351