سانتریفیوژ Centrifuge

دستگاه در دانشکده زیست شناسی - آزماشگاه تجهیزات عمومی مستقر می باشد.
تعرفه ی خدمت این دستگاه به ازای هر ران استفاده می باشد.
حداکثر دور دستگاه 10000g می باشد.
شماره تماس: 66412426-021

سانتریفیوژ Centrifuge

شماره تماس 02161112618

مسول آزمایشگاه دکتر کهتری 

کارشناس آزمایشگاه اقای فلاح کهن 09117577005