کروماتوگراف گازی - طیف سنج جرمی

Gas Chromatograph - Mass Spectrometer

کروماتوگراف گازی - طیف سنج جرمی

شرکت سازنده  Agilent Technologies

مدل دستگاه

GC (7890)-MSD (5975C)

GC (6890N) – MSD (5973)

  • آنالیز کیفی و کمی مقادیر اندک ترکیبات آلی در مخلوط­های ساده و پیچیده
  • جداسازی و شناسایی ترکیبات فرار مجهول
  • دارای کتابخانۀ کامل برای شناسایی انواع ترکیبات
  • اپراتور خانم‌دکتر افشاری آذر 02161113300
  • جهت هر پرسش و ابهامی با ایمیلutsciencelabs@gmail.com با ما در ارتباط باشید.