کارگاه ماشین ابزار

قیمت برای هر یک ساعت 200 هزار تومان می باشد.

کارگاه ماشین ابزار

دستگاههای موجود در کارگاه به شرح زیر هستند:

  1. دستگاههای تراش با طول محور از ۱ تا ۴ متر
  2. دستگاههای فرز افقی و عمودی
  3. دریل کارگاهی
  4. اره لنگ
  5. خم کن ورق
  6. انواع ابزارهای تراش و فرز با کیفیت بالا

دستگاه ها ساخت کشورهای آلمان ، انگلیس و چک هستند.

لطفا سفارش به همراه نقشه فنی به محل کارگاه (دانشکده فیزیک) تحویل شود. بهای مواد اولیه جداگانه محاسبه خواهد شد.

شماره تماس: 02161118644