لایه نشانی تبخیر شیمیایی تقویت شده با پلاسما (PECVD)

لایه نشانی تبخیر شیمیایی تقویت شده با پلاسما (PECVD)

لایه نشانی تبخیر شیمیایی تقویت شده با پلاسما (PECVD) به منظور تهیه نانولوله‌های کربنی چندجداره به صورت عمودی و یا اسپاگتی بر روی زیر لایه

شماره تماس:02161118744