فوتولیتوگرافی

در صورت نداشتن ماسک 5000 تومان به هزینه اضافه میگردد

فوتولیتوگرافی

در ساخت ترانزیستورها، حسگرها، مدارهای مجتمع و سایر قطعات الکترونیکی لازم است که نانوساختارها و میکروساختار طبق یک طرح از پیش تعیین شده الگودهی شوند. به طور کلی لیتوگرافی به انتقال شکل ها و ساختار های هندسی مورد نظر که در ابتدا بر روی یک ماسک نگاشته شده و سپس به سطح و لایه ی نازک مورد نظر منتقل می­شود گفته می­شود. لیتوگرافی نوری یکی از روش های لیتوگرافی است که با نور مرئی انجام می گردد.

خدمات

  • طراحی و چاپ ماسک
  • فوتولیتوگرافی کاهش یافته با دقت 10 میکرومتر در حداکثر ابعاد 7 میلیمتر در 7 میلیمتر
  • فوتولیتوگرافی یک به یک
  • لیتوگرافی سطوح شفاف رسانای FTO
  • شماره تماس:02161118744