پروفایلومتری سطح

پروفایلومتری سطح

در بسیاری از صنایع و علوم داشتن اطلاعات از سطح نمونه بسیار مهم می باشد. از جمله آن ها میتوان به صنایع میکروالکترونیک، اپتیک، صنایع رنگ سازی، صنایع آبکاری و لایه نشانی اشاره کرد. دستگاه پروفایلومتری راگا امکان اندازه گیری پروفایل سطح (پستی بلندی) و نیز ضخامت لایه های مختلف را به صورت 2 بعدی فراهم می کند. این دستگاه در مد اتصال به نمونه کار می کند و از اینرو نیازی به اطلاعات از جنس لایه ای که قرار است پروفایلومتری شود وجود ندارد. این دستگاه دارای یک دوربین به منظور رویت سطح نمونه در زمان پروفایلومتری است و اطلاعات مربوط به پروفایل سطح از طریق نرم افزار کامپیوتری در اختیار کاربر قرار میگیرد.

مشخصات

·         اندازه‌گیری ارتفاع  (محور z) با دقت 50 نانومتر

·         روبش سطح نمونه با دقت 50 میکرومتر

·         رویت همزمان محل اندازه‌گیری

شماره تماس:09367598142  و 02161118625  و  02161118764 آقای اظهری