اندازه گیری زاویه تماس قطره آب بر روی سطح(1)

بررسی میزان ترشوندگی سطح

اندازه گیری زاویه تماس قطره آب بر روی سطح(1)

تجهیزات مرتبط: دوربین CCD- کامپیوتر – سرنگ و میکروپیپت- صفحه و ریل اپتیکی  

شماره تماس02161118749- دکتر محمدی زاده