سانتریفیوژ

تا سرعت 7000 RPM

سانتریفیوژ

نام کشور و شرکت سازنده: آلمان- C.AB

مدل دستگاه: B2  618

شماره تماس02161118749