لایه نشانی غوطه وری

تا سرعت RPM400

لایه نشانی غوطه وری

نام کشور و شرکت سازنده: آمریکا- MTI

مدل دستگاه:TL 0.01

شماره تماس02161118749