لایه نشانی چرخشی

تا سرعت چرخش 400 RPM

لایه نشانی چرخشی

نام کشور و شرکت سازنده:آمریکا- MTI

مدل دستگاه:TC 100

شماره تماس02161118749