اثر هال- رسانا و نیم رسانا

اثر هال- رسانا و نیم رسانا

اثر هال- رسانا و نیم رسانا

نام کشور و شرکت سازنده:ایران – مولیان طوس

شماره تماس02161118749