تعیین امپدانس

اندازه گیری امپدانس

تعیین امپدانس

نام کشور و شرکت سازنده:آلمان – GW Instek

مدل دستگاه:LCR-800

شماره تماس02161118749