طیف سنج جذب اتمی

قیمت آزاد برای هر نمونه و هر عنصرمی باشد.

طیف سنج جذب اتمی

شرکت سازنده Perkin Elmer

مدل دستگاه AAnalyst 100

  • آنالیز عناصر فلزی و شبه فلزی
  • نمونه بایستی بصورت محلول شفاف باشد.
  • غلظت نمونه در حد ppm باشد.
  • حجم نمونه حداقل 10 سی سی باشد.
  • برای عناصر سرب،  کادمیوم،  روی،  مس،  آهن،  منگنز،    کلسیم،  منیزیم،  سدیم و  لیتیوم آنالیز امکان پذیر می باشد.
  • تعرفه تا 5 عنصر است. از 5 تا 10 عنصر 200000*N  ریال و از 10 عنصر به بالا 180000*Nکه N تعداد عناصر در یک نمونه است
  • دستگاه غیر فعال است