CHNS

آنالیز کیفی و کمی عناصر کربن، هیدروژن، نیتروژن و گوگرد در انواع نمونه‎ها با بافت‎های مختلف-CHNS Elemental Analyzer

CHNS

 

شرکت سازنده  Thermo Finnigan
مدل دستگاه  FlashEA 1112 series

شرایط نمونه:

  • مقدار نمونه حداکثر ۱۰ میلی گرم  ( و نه بیشتر) و بصورت پودر باشد.
  • حتما نمونه بایستی در اپندورف یا ویال تحویل داده شود و از ارسال نمونه های زیاد در زیب کیپ اجتناب شود.
  • نمونه باید فاقد حلال و عناصر جیوه و فلوئور باشد.
  • انجام freezeDrying با پرداخت هزینه مجزا امکان پذیر است.
  • نمونه ارائه شده حداکثر یک هفته پس از تاریخ اعلام نتیجه در آزمایشگاه نگهداری می شود.