لایه نشانی کند و پاش

لایه نشانی کند و پاش

شرکت سازنده : BESTEC
مدل دستگاه : BESTEC HV-Sp 
- لایه نشانی اهداف فلزی و غیر فلزی با حفظ استوکیومتری
- دارای قابلیت لایه نشانی دو هدفی همزمان
- استفاده از مگنترون و مولد گرمای زیرلایه

شماره تماس: 09124645341