طیف سنج مرئی- فرابنفش

Ultraviolet – Visible Spectrometer

طیف سنج مرئی- فرابنفش

شرکت سازنده Perkin Elmer

مدل دستگاه Lambda 850

  • آنالیز کیفی و کمی مواد براساس جذب تابش
  • بررسی سینتیک واکنش­های شیمیایی
  • آنالیز UV فقط برای نمونه‌هایی که در حلال آبی هستند انجام می‌شود. در صورتی که نیاز به آماده‌سازی باشد، پیش از پذیرش با اپراتور محترم هماهنگ نمایید.
  • اپراتور:  خانم مریم محمودی 09100059295 صرفا روزهای کاری از ساعت ۱۰ الی ۱۲ تماس بگیرید