آنالیزور گرما وزن سنجی تا 600 درجه

Thermo Gravimetric Analyzer

آنالیزور گرما وزن سنجی تا 600 درجه

شرکت سازنده : Thermal Analysis -TA

مدل دستگاه: TGA Q50

  • اندازه­گیری تغییرات وزنی مواد در اثر حرارت از دمای محیط تا 600
  • حداقل مقدار نمونه 10 میلی گرم و در ظرف شیشه ای مناسب باشد.
  • حداکثر دما درآنالیز حرارتی °C    600 و سرعت °C /min   20 است.
  • نمونه صرفا جامد بوده و نمونه های الیاف یا پنبه پذیرفته نمی شود.
  •  نمونه های پایه فلزی و قابل اشتعال یا انفجار حتی به میزان کم به هیچ وجه آنالیز نمی‌شود.
  • شماره تماس با اپراتور 02161113647 خانم فتوحی. ایمیل ازمایشگاه جهت هر گونه پرسش utsciencelabs@gmail.com