آنالیزور گرما وزن سنجی تا 600 درجه

Thermo Gravimetric Analyzer

آنالیزور گرما وزن سنجی تا 600 درجه

شرکت سازنده : Linseis

مدل دستگاه: STA PT 1600

  • با استفاده از این دستگاه می توان تغییرات فیزیکی یک نمونه خاص نظیر تغییر جرم ،دمای تجزیه، پایداری حرارتی، پایداری اکسیداسیون، آنتالپی واکنش، گرمای ویژه و نمودارهای فاز را به عنوان تابعی از دما اندازه گیری کرد.
  • مطالعه تجزیه حرارتی مواد پلیمری و معدنی، تعیین مقدار رطوبت، مواد فرار و خاکستر ماده
  • اندازه­گیری تغییرات وزنی مواد در اثر حرارت از دمای محیط تا 600
  • حداقل مقدار نمونه 25میلی گرم و در ظرف شیشه ای مناسب باشد.
  • حداکثر دما درآنالیز حرارتی °C    600 و سرعت °C /min   20 است.
  • نمونه صرفا جامد بوده و نمونه های الیاف یا پنبه پذیرفته نمی شود.
  •  نمونه های پایه فلزی و قابل اشتعال یا انفجار حتی به میزان کم به هیچ وجه آنالیز نمی‌شود.
  • شماره تماس با اپراتور 02161113647 خانم فتوحی. ایمیل ازمایشگاه جهت هر گونه پرسش utsciencelabs@gmail.com
  • هزینه آنالیز TGA با سرعت 10،  6.000.000 ریال می باشد.