کروماتوگراف ژل تراوا

تعیین متوسط وزنی و عددی وزن مولکولی و توزیع وزن مولکولی پلیمرها
نمونه باید قابلیت حل‌شدن در THF به میزان لازم را داشته باشد. (10mg/ml)

کروماتوگراف ژل تراوا

  • خصوصیات
    • شرکت سازنده: Agilent Techno
    • مدل دستگاه: 1100

دستگاه تااطلاع ثانوی غیر فعال است .

قیمت  آنالیز هر نمونه 350.000 تومان می باشد. از پذیرش تک نمونه معذوریم. حداقل دو نمونه بایستی پذیرش شود.

قیمت سه نمونه به بالا هرنمونه 250.000 تومان می باشد