فریزر آزمایشگاهی (تا 80- درجه سانتی گراد)

تعرفه این خدمت به ازای هر یک رک 72 تایی یا باکس مشابه در یک ماه می باشد.

فریزر آزمایشگاهی (تا 80- درجه سانتی گراد)

شرکت سازنده : ژال تجهیز

مدل دستگاه: Deep Freezer -80

  • توانائی کاهش دمای محفظه تا 80- به طور یکنواخت و پایدار