خدمات آزمایشگاهی آزمایشگاه های جانبی

  آزمایشگاه پردازش موازی

پردازش موازی دانشکده ریاضی

دانشکده ریاضی

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

پردازش سریع دانشکده فیزیک

دانشکده فیزیک

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

  توالی یاب DNA-PCR

پی سی آر گرادیان

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

الایزا ریدر

ELISA reader

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

ترازوی 4 رقم اعشار

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

سانتریفیوژ یخچال دار

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

سانتریفیوژ ایرانی -بدون یخچال

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

الکتروریسی

Electrospinning

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

سیستم اصلاح خواص سطح به روش پلاسما

Plasma System

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش