توپوگرافی سطح

تعرفه ها و ثبت سفارش
شماره تماس 09367598142 و 02161118625 و 02161118764  آقای  اظهری

تعرفه خدمات «توپوگرافی سطح»

به اطلاع می رساند، همزمان با درخواست و ثبت سفارش، بر اساس نوع و گروه عضویت هزینه خدمات به صورت خودکار محاسبه و صورتحساب صادر خواهد شد

قیمت: ۱,۲۰۰,۰۰۰ریال

تخفیفات:
سایر واحدهای دانشگاه تهران (۳۰%): ۳۶۰,۰۰۰ریال
دانشکده‌های صاحب دستگاه دانشگاه تهران (۵۰%): ۶۰۰,۰۰۰ریال