توپوگرافی سطح

تعرفه ها و ثبت سفارش
شماره تماس 09367598142 و 02161118625 و 02161118764  آقای  اظهری

میزان تخفیف «توپوگرافی سطح»

به اطلاع می رساند، همزمان با درخواست و ثبت سفارش، بر اساس نوع و گروه عضویت هزینه خدمات به صورت خودکار محاسبه و صورتحساب صادر خواهد شد

قیمت : ۱,۲۰۰,۰۰۰

میزان تخفیف :
سایر واحدهای دانشگاه تهران : ۳۶۰,۰۰۰ (۳۰%)
دانشکده‌های صاحب دستگاه دانشگاه تهران : ۶۰۰,۰۰۰ (۵۰%)