لام های آماده قارچ و باکتری Microbial Slides

خدمت در دانشکده زیست شناسی- بخش میکروبیولوژی ارائه میشود.
تعرفه ی این خدمت به ازای هر لام می باشد.
شماره تماس: 61113560-021

تعرفه ها و ثبت سفارش

میزان تخفیف «لام های آماده قارچ و باکتری Microbial Slides»

به اطلاع می رساند، همزمان با درخواست و ثبت سفارش، بر اساس نوع و گروه عضویت هزینه خدمات به صورت خودکار محاسبه و صورتحساب صادر خواهد شد

قیمت : ۴۰۰,۰۰۰