آزمایش های میکروبی مواد غذایی Food microbiology

خدمت در دانشکده زیست شناسی- بخش میکروبیولوژی ارائه میشود.
تعرفه ی این خدمت به ازای جستجو و شمارش یک شاخص میکروبی برای یک نمونه می باشد.
شماره تماس: 61113560-021

تعرفه ها و ثبت سفارش

میزان تخفیف «آزمایش های میکروبی مواد غذایی Food microbiology»

به اطلاع می رساند، همزمان با درخواست و ثبت سفارش، بر اساس نوع و گروه عضویت هزینه خدمات به صورت خودکار محاسبه و صورتحساب صادر خواهد شد

قیمت : ۱,۰۰۰,۰۰۰