آزمون های آنتی باکتریال Antimicrobial tests

خدمت در دانشکده زیست شناسی- بخش میکروبیولوژی ارائه میشود.
تعرفه ی این خدمت به ازای هر نمونه می باشد.
شماره تماس: 61113560-021

تعرفه ها و ثبت سفارش

تعرفه خدمات «آزمون های آنتی باکتریال Antimicrobial tests»

به اطلاع می رساند، همزمان با درخواست و ثبت سفارش، بر اساس نوع و گروه عضویت هزینه خدمات به صورت خودکار محاسبه و صورتحساب صادر خواهد شد


فرم پیوست لطفا فرم را دانلود و پس از تکمیل همراه با نمونه مورد نظر برای مرکز ارسال نمایید
قیمت: ۶۰۰,۰۰۰ریال