روتاری اوپوریتور Rotary Evaporator

دستگاه در دانشکده زیست شناسی-بخش علوم گیاهی- آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی مستقر می باشد.
تعرفه ی خدمت این دستگاه به ازای هر ساعت استفاده می باشد.
شماره تماس:61112492-021

تعرفه ها و ثبت سفارش

میزان تخفیف «روتاری اوپوریتور Rotary Evaporator»

به اطلاع می رساند، همزمان با درخواست و ثبت سفارش، بر اساس نوع و گروه عضویت هزینه خدمات به صورت خودکار محاسبه و صورتحساب صادر خواهد شد


فرم پیوست لطفا فرم را دانلود و پس از تکمیل همراه با نمونه مورد نظر برای مرکز ارسال نمایید
قیمت : ۵۰۰,۰۰۰

میزان تخفیف :
سایر واحدهای دانشگاه تهران : ۱۵۰,۰۰۰ (۳۰%)
دانشکده‌های صاحب دستگاه دانشگاه تهران : ۲۵۰,۰۰۰ (۵۰%)