میکروسکوپ معکوس Inverted Microscope

دستگاه در دانشکده زیست شناسی- بخش میکروبیولوژی- آزمایشگاه ملوکولی جناب آقای دکتر عارفیان مستقر می باشد.
تعرفه ی خدمت این دستگاه به ازای مشاهده و عکس برداری از هر نمونه می باشد.
توجه: فعلا امکان تصویر برداری فراهم نمی باشد.
( عکس برداری با گوشی)
شماره تماس: 66412426-021

تعرفه ها و ثبت سفارش

شماره تماس 02161112618

مسول آزمایشگاه دکتر کهتری 

کارشناس آزمایشگاه اقای فلاح کهن 09117577005

میزان تخفیف «میکروسکوپ معکوس Inverted Microscope»

به اطلاع می رساند، همزمان با درخواست و ثبت سفارش، بر اساس نوع و گروه عضویت هزینه خدمات به صورت خودکار محاسبه و صورتحساب صادر خواهد شد


فرم پیوست لطفا فرم را دانلود و پس از تکمیل همراه با نمونه مورد نظر برای مرکز ارسال نمایید
قیمت : ۲,۰۰۰,۰۰۰

میزان تخفیف :
سایر واحدهای دانشگاه تهران : ۴۰۰,۰۰۰ (۲۰%)
دانشکده‌های صاحب دستگاه دانشگاه تهران : ۸۰۰,۰۰۰ (۴۰%)