آب مقطر Distilled water

دستگاه در دانشکده زیست شناسی-بخش سلولی ملوکولی- آزمایشگاه ژنتیک مولکولی- سرکار خانم دکتر الهه الهی مستقر می باشد.
تعرفه ی خدمت این دستگاه به ازای هر لیتر می باشد.
شماره تماس: 66415138-021

تعرفه ها و ثبت سفارش

میزان تخفیف «آب مقطر Distilled water»

به اطلاع می رساند، همزمان با درخواست و ثبت سفارش، بر اساس نوع و گروه عضویت هزینه خدمات به صورت خودکار محاسبه و صورتحساب صادر خواهد شد


فرم پیوست لطفا فرم را دانلود و پس از تکمیل همراه با نمونه مورد نظر برای مرکز ارسال نمایید
قیمت : ۵۰,۰۰۰

میزان تخفیف :
سایر واحدهای دانشگاه تهران : ۱۵,۰۰۰ (۳۰%)
دانشکده‌های صاحب دستگاه دانشگاه تهران : ۲۵,۰۰۰ (۵۰%)