آب مقطر Distilled water

دستگاه در دانشکده زیست شناسی-بخش سلولی ملوکولی- آزمایشگاه ژنتیک مولکولی- سرکار خانم دکتر الهه الهی مستقر می باشد.
تعرفه ی خدمت این دستگاه به ازای هر لیتر می باشد.
شماره تماس: 66415138-021

تعرفه ها و ثبت سفارش

تعرفه خدمات «آب مقطر Distilled water»

به اطلاع می رساند، همزمان با درخواست و ثبت سفارش، بر اساس نوع و گروه عضویت هزینه خدمات به صورت خودکار محاسبه و صورتحساب صادر خواهد شد


فرم پیوست لطفا فرم را دانلود و پس از تکمیل همراه با نمونه مورد نظر برای مرکز ارسال نمایید
قیمت: ۵۰,۰۰۰ریال

تخفیفات:
سایر واحدهای دانشگاه تهران (۳۰%): ۱۵,۰۰۰ریال
دانشکده‌های صاحب دستگاه دانشگاه تهران (۵۰%): ۲۵,۰۰۰ریال