میکروسکوپ فلورسانس Direct Fluorescence Microscope


تعرفه ها و ثبت سفارش

شماره تماس 02161112618

مسول آزمایشگاه دکتر کهتری 

کارشناس آزمایشگاه اقای فلاح کهن 09117577005

دستگاه در دانشکده زیست شناسی-بخش علوم جانوری- آزمایشگاه زیست شناسی تکوینی مستقر می باشد. 

قیمت برای هر ساعت می باشد. 
 

میزان تخفیف «میکروسکوپ فلورسانس Direct Fluorescence Microscope»

به اطلاع می رساند، همزمان با درخواست و ثبت سفارش، بر اساس نوع و گروه عضویت هزینه خدمات به صورت خودکار محاسبه و صورتحساب صادر خواهد شد


فرم پیوست لطفا فرم را دانلود و پس از تکمیل همراه با نمونه مورد نظر برای مرکز ارسال نمایید
قیمت : ۶,۰۰۰,۰۰۰

میزان تخفیف :
سایر واحدهای دانشگاه تهران : ۱,۵۰۰,۰۰۰ (۲۵%)
دانشکده‌های صاحب دستگاه دانشگاه تهران : ۲,۰۰۰,۰۰۰ (۳۳%)