PCR gradient

دستگاه در دانشکده زیست شناسی-بخش علوم جانوری- آزمایشگاه زیست شناسی تکوینی مستقر می باشد.
تعرفه ی خدمت این دستگاه به ازای هر Run می باشد.
شماره تماس: 61112618-021

تعرفه ها و ثبت سفارش

شماره تماس 02161112618

مسول آزمایشگاه دکتر کهتری 

کارشناس آزمایشگاه اقای فلاح کهن 09117577005

میزان تخفیف «PCR gradient»

به اطلاع می رساند، همزمان با درخواست و ثبت سفارش، بر اساس نوع و گروه عضویت هزینه خدمات به صورت خودکار محاسبه و صورتحساب صادر خواهد شد


فرم پیوست لطفا فرم را دانلود و پس از تکمیل همراه با نمونه مورد نظر برای مرکز ارسال نمایید
قیمت : ۱,۲۰۰,۰۰۰

میزان تخفیف :
سایر واحدهای دانشگاه تهران : ۲۰۰,۰۰۰ (۱۶%)
دانشکده‌های صاحب دستگاه دانشگاه تهران : ۴۰۰,۰۰۰ (۳۳%)