خشک کن انجمادی

خشک کردن حلال های آبی و الکلی

تعرفه ها و ثبت سفارش

Freeze  Dryer

Christ  Alpha 1-2

هزینه اولیه  100هزار تومان برای هر نمونه  است.  حداکثر میزان یک نمونه تا 10ml خواهد بود و برای حجم های بیشتر از 10ml  هزینه آنالیز به صورت مضربی از 10ml محاسبه می گردد.

نمونه ها در پلیت با مساحت سطح بالا آورده شود. در هر پلیت بیش از 10 میلی لیتر نمونه ریخته نشود.

نمونه هایی که در فالکون 50 میلی آورده می شوند، حداکثر 10 میلی لیتر باشند. در فالکون 15 یا 10، زیر 5 میلی لیتر باشند.

در ویال، زیر یک میلی لیتر نمونه آورده شود.

قبل از ارسال نمونه حتما از منجمد شدن آن در منفی 20 درجه (فریزر معمولی) اطمینان حاصل کنید. فریزر آزمایشگاه تا دمای منفی ۲۰ است .

روی ظرف  نمونه خود را  حتما با فویل الومینیوم یا پارا فیلم ببندید، یا اینکه فویل همراه خود بیاورید. نمونه های بد بو و سمی پذیرش نمی شود.

تعرفه خدمات «خشک کن انجمادی»

به اطلاع می رساند، همزمان با درخواست و ثبت سفارش، بر اساس نوع و گروه عضویت هزینه خدمات به صورت خودکار محاسبه و صورتحساب صادر خواهد شد


فرم پیوست لطفا فرم را دانلود و پس از تکمیل همراه با نمونه مورد نظر برای مرکز ارسال نمایید
قیمت: ۱,۰۰۰,۰۰۰ریال

تخفیفات:
هیات علمی / دانشجوی دانشگاه تهران-سایر پردیسها و دانشکده ها (۲۵%): ۲۵۰,۰۰۰ریال
هیات علمی/دانشجوی دانشگاه تهران - دانشکده فیزیک (۲۵%): ۲۵۰,۰۰۰ریال
هیات علمی/دانشجوی دانشگاه تهران - دانشکده زیست شناسی (۲۵%): ۲۵۰,۰۰۰ریال
هیات علمی/دانشجوی دانشگاه تهران - موسسۀ باستان‌شناسی (۲۵%): ۲۵۰,۰۰۰ریال
هیات علمی /دانشجوی دانشگاه تهران - دانشگده زمین‌شناسی (۲۵%): ۲۵۰,۰۰۰ریال
هیات علمی/دانشجوی دانشگاه تهران - گروه زیست‌فناوری (۲۵%): ۲۵۰,۰۰۰ریال
هیات علمی/دانشجوی دانشگاه تهران- دانشکده ریاضی ،آمار و علوم کامپیوتر (۲۵%): ۲۵۰,۰۰۰ریال
سایر واحدهای دانشگاه تهران (۳۰%): ۳۰۰,۰۰۰ریال
هیات علمی/دانشجوی دانشگاه تهران - دانشکده شیمی (۳۵%): ۳۵۰,۰۰۰ریال
دانشکده‌های صاحب دستگاه دانشگاه تهران (۵۰%): ۵۰۰,۰۰۰ریال