خشک کن انجمادی

خشک کردن حلال های آبی و الکلی

تعرفه ها و ثبت سفارش

Freeze  Dryer

Christ  Alpha 1-2

هزینه اولیه  100هزار تومان برای هر نمونه  است. برای حجم 10 الی 15 سی سی. 

ترجیحا نمونه ها را در  فالکون 50 میلی آورده شوند، (حداکثر 15 میلی لیترنمونه ریخته شود)

در فالکون 15 یا 10، زیر 5 میلی لیتر باشند.

اگر در ویال می اورید، حداکثر یک میلی لیتر نمونه داشته باشد.

هر فالکون 50 یا پلیت 10 سانتی یک نمونه حساب میشود. ترجیحا در فالکون نونه اورده شود.

قبل از ارسال نمونه حتما از منجمد شدن آن در منفی 20 درجه (فریزر معمولی) اطمینان حاصل کنید. فریزر آزمایشگاه تا دمای منفی ۲۰ است .

 نمونه های بد بو و سمی پذیرش نمی شود.

جهت هماهنگی با دفتر پذیرش خانم طاهری 02161113300 تماس بگیرید.

تعرفه خدمات «خشک کن انجمادی»

به اطلاع می رساند، همزمان با درخواست و ثبت سفارش، بر اساس نوع و گروه عضویت هزینه خدمات به صورت خودکار محاسبه و صورتحساب صادر خواهد شد


فرم پیوست لطفا فرم را دانلود و پس از تکمیل همراه با نمونه مورد نظر برای مرکز ارسال نمایید
قیمت: ۱,۳۰۰,۰۰۰ریال

تخفیفات:
سایر واحدهای دانشگاه تهران (۳۰%): ۳۹۰,۰۰۰ریال
دانشکده‌های صاحب دستگاه دانشگاه تهران (۵۰%): ۶۵۰,۰۰۰ریال