لایه نشانی تبخیر شیمیایی تقویت شده با پلاسما (PECVD)

تعرفه ها و ثبت سفارش

لایه نشانی تبخیر شیمیایی تقویت شده با پلاسما (PECVD) به منظور تهیه نانولوله‌های کربنی چندجداره به صورت عمودی و یا اسپاگتی بر روی زیر لایه

شماره تماس:02161118744

تعرفه خدمات «لایه نشانی تبخیر شیمیایی تقویت شده با پلاسما (PECVD)»

به اطلاع می رساند، همزمان با درخواست و ثبت سفارش، بر اساس نوع و گروه عضویت هزینه خدمات به صورت خودکار محاسبه و صورتحساب صادر خواهد شد


فرم پیوست لطفا فرم را دانلود و پس از تکمیل همراه با نمونه مورد نظر برای مرکز ارسال نمایید
قیمت: ۳,۵۰۰,۰۰۰ریال

تخفیفات:
هیات علمی / دانشجوی دانشگاه تهران-سایر پردیسها و دانشکده ها (۲۱%): ۷۵۰,۰۰۰ریال
هیات علمی/دانشجوی دانشگاه تهران - دانشکده شیمی (۲۱%): ۷۵۰,۰۰۰ریال
هیات علمی/دانشجوی دانشگاه تهران - دانشکده زیست شناسی (۲۱%): ۷۵۰,۰۰۰ریال
هیات علمی/دانشجوی دانشگاه تهران - موسسۀ باستان‌شناسی (۲۱%): ۷۵۰,۰۰۰ریال
هیات علمی /دانشجوی دانشگاه تهران - دانشگده زمین‌شناسی (۲۱%): ۷۵۰,۰۰۰ریال
هیات علمی/دانشجوی دانشگاه تهران - گروه زیست‌فناوری (۲۱%): ۷۵۰,۰۰۰ریال
هیات علمی/دانشجوی دانشگاه تهران- دانشکده ریاضی ،آمار و علوم کامپیوتر (۲۱%): ۷۵۰,۰۰۰ریال
سایر واحدهای دانشگاه تهران (۳۰%): ۱,۰۵۰,۰۰۰ریال
هیات علمی/دانشجوی دانشگاه تهران - دانشکده فیزیک (۳۵%): ۱,۲۵۰,۰۰۰ریال
دانشکده‌های صاحب دستگاه دانشگاه تهران (۵۰%): ۱,۷۵۰,۰۰۰ریال