پروفایلومتری سطح

تعرفه ها و ثبت سفارش

در بسیاری از صنایع و علوم داشتن اطلاعات از سطح نمونه بسیار مهم می باشد. از جمله آن ها میتوان به صنایع میکروالکترونیک، اپتیک، صنایع رنگ سازی، صنایع آبکاری و لایه نشانی اشاره کرد. دستگاه پروفایلومتری راگا امکان اندازه گیری پروفایل سطح (پستی بلندی) و نیز ضخامت لایه های مختلف را به صورت 2 بعدی فراهم می کند. این دستگاه در مد اتصال به نمونه کار می کند و از اینرو نیازی به اطلاعات از جنس لایه ای که قرار است پروفایلومتری شود وجود ندارد. این دستگاه دارای یک دوربین به منظور رویت سطح نمونه در زمان پروفایلومتری است و اطلاعات مربوط به پروفایل سطح از طریق نرم افزار کامپیوتری در اختیار کاربر قرار میگیرد.

مشخصات

·         اندازه‌گیری ارتفاع  (محور z) با دقت 50 نانومتر

·         روبش سطح نمونه با دقت 50 میکرومتر

·         رویت همزمان محل اندازه‌گیری

شماره تماس:09367598142  و 02161118625  و  02161118764 آقای اظهری

تعرفه خدمات «پروفایلومتری سطح»

به اطلاع می رساند، همزمان با درخواست و ثبت سفارش، بر اساس نوع و گروه عضویت هزینه خدمات به صورت خودکار محاسبه و صورتحساب صادر خواهد شد


فرم پیوست لطفا فرم را دانلود و پس از تکمیل همراه با نمونه مورد نظر برای مرکز ارسال نمایید
قیمت: ۱,۰۰۰,۰۰۰ریال

تخفیفات:
هیات علمی / دانشجوی دانشگاه تهران-سایر پردیسها و دانشکده ها (۶%): ۶۰,۰۰۰ریال
هیات علمی/دانشجوی دانشگاه تهران - دانشکده شیمی (۶%): ۶۰,۰۰۰ریال
هیات علمی/دانشجوی دانشگاه تهران - دانشکده زیست شناسی (۶%): ۶۰,۰۰۰ریال
هیات علمی/دانشجوی دانشگاه تهران - موسسۀ باستان‌شناسی (۶%): ۶۰,۰۰۰ریال
هیات علمی /دانشجوی دانشگاه تهران - دانشگده زمین‌شناسی (۶%): ۶۰,۰۰۰ریال
هیات علمی/دانشجوی دانشگاه تهران - گروه زیست‌فناوری (۶%): ۶۰,۰۰۰ریال
هیات علمی/دانشجوی دانشگاه تهران- دانشکده ریاضی ،آمار و علوم کامپیوتر (۶%): ۶۰,۰۰۰ریال
هیات علمی/دانشجوی دانشگاه تهران - دانشکده فیزیک (۱۰%): ۱۰۰,۰۰۰ریال
سایر واحدهای دانشگاه تهران (۳۰%): ۳۰۰,۰۰۰ریال
دانشکده‌های صاحب دستگاه دانشگاه تهران (۵۰%): ۵۰۰,۰۰۰ریال