اتصالات با چسب نقره

اتصالات با چسب نقره به منظور کاربرد در بررسی های رسانش

تعرفه ها و ثبت سفارش

تجهیزات مرتبط:لحیم، چسب نقره

قیمت هر اتصال 40هزار تومان می باشد.

شماره تماس09124645351

تعرفه خدمات «اتصالات با چسب نقره»

به اطلاع می رساند، همزمان با درخواست و ثبت سفارش، بر اساس نوع و گروه عضویت هزینه خدمات به صورت خودکار محاسبه و صورتحساب صادر خواهد شد


فرم پیوست لطفا فرم را دانلود و پس از تکمیل همراه با نمونه مورد نظر برای مرکز ارسال نمایید
قیمت: ۸۰۰,۰۰۰ریال

تخفیفات:
هیات علمی / دانشجوی دانشگاه تهران-سایر پردیسها و دانشکده ها (۳%): ۳۰,۰۰۰ریال
هیات علمی/دانشجوی دانشگاه تهران - دانشکده شیمی (۳%): ۳۰,۰۰۰ریال
هیات علمی/دانشجوی دانشگاه تهران - دانشکده زیست شناسی (۳%): ۳۰,۰۰۰ریال
هیات علمی/دانشجوی دانشگاه تهران - موسسۀ باستان‌شناسی (۳%): ۳۰,۰۰۰ریال
هیات علمی /دانشجوی دانشگاه تهران - دانشگده زمین‌شناسی (۳%): ۳۰,۰۰۰ریال
هیات علمی/دانشجوی دانشگاه تهران - گروه زیست‌فناوری (۳%): ۳۰,۰۰۰ریال
هیات علمی/دانشجوی دانشگاه تهران- دانشکده ریاضی ،آمار و علوم کامپیوتر (۳%): ۳۰,۰۰۰ریال
هیات علمی/دانشجوی دانشگاه تهران - دانشکده فیزیک (۶%): ۵۰,۰۰۰ریال
سایر واحدهای دانشگاه تهران (۴۰%): ۳۲۰,۰۰۰ریال
دانشکده‌های صاحب دستگاه دانشگاه تهران (۵۰%): ۴۰۰,۰۰۰ریال