اتصالات با چسب نقره

اتصالات با چسب نقره به منظور کاربرد در بررسی های رسانش

تعرفه ها و ثبت سفارش

تجهیزات مرتبط:لحیم، چسب نقره

قیمت هر اتصال 40هزار تومان می باشد.

شماره تماس09124645351

تعرفه خدمات «اتصالات با چسب نقره»

به اطلاع می رساند، همزمان با درخواست و ثبت سفارش، بر اساس نوع و گروه عضویت هزینه خدمات به صورت خودکار محاسبه و صورتحساب صادر خواهد شد


فرم پیوست لطفا فرم را دانلود و پس از تکمیل همراه با نمونه مورد نظر برای مرکز ارسال نمایید
قیمت: ۸۰۰,۰۰۰ریال

تخفیفات:
سایر واحدهای دانشگاه تهران (۴۰%): ۳۲۰,۰۰۰ریال
دانشکده‌های صاحب دستگاه دانشگاه تهران (۵۰%): ۴۰۰,۰۰۰ریال