پرس 32 تن

تا فشار 10 Ton/cm2 جهت ساخت قرص در قطرهای 1و2 و 5 سانتی متری

تعرفه ها و ثبت سفارش

نام کشور و شرکت سازنده: ایران- صنعت سرام

مدل دستگاه: PressS32

شماره تماس02161118749

تعرفه خدمات «پرس 32 تن»

به اطلاع می رساند، همزمان با درخواست و ثبت سفارش، بر اساس نوع و گروه عضویت هزینه خدمات به صورت خودکار محاسبه و صورتحساب صادر خواهد شد


فرم پیوست لطفا فرم را دانلود و پس از تکمیل همراه با نمونه مورد نظر برای مرکز ارسال نمایید
قیمت: ۳۰۰,۰۰۰ریال

تخفیفات:
سایر واحدهای دانشگاه تهران (۳۳%): ۱۰۰,۰۰۰ریال
دانشکده‌های صاحب دستگاه دانشگاه تهران (۵۰%): ۱۵۰,۰۰۰ریال