سانتریفیوژ

تا سرعت 7000 RPM

تعرفه ها و ثبت سفارش

نام کشور و شرکت سازنده: آلمان- C.AB

مدل دستگاه: B2  618

شماره تماس02161118749

تعرفه خدمات «سانتریفیوژ»

به اطلاع می رساند، همزمان با درخواست و ثبت سفارش، بر اساس نوع و گروه عضویت هزینه خدمات به صورت خودکار محاسبه و صورتحساب صادر خواهد شد


فرم پیوست لطفا فرم را دانلود و پس از تکمیل همراه با نمونه مورد نظر برای مرکز ارسال نمایید
قیمت: ۲۰۰,۰۰۰ریال

تخفیفات:
سایر واحدهای دانشگاه تهران (۳۰%): ۶۰,۰۰۰ریال
دانشکده‌های صاحب دستگاه دانشگاه تهران (۵۰%): ۱۰۰,۰۰۰ریال