لایه نشانی افشانه داغ

با دمای زیرلایه تا 500 درجه سانتیگراد

تعرفه ها و ثبت سفارش

نام کشور و شرکت سازنده: ایران- آزمایشگاه ابررسانایی

شماره تماس02161118749

تعرفه خدمات «لایه نشانی افشانه داغ»

به اطلاع می رساند، همزمان با درخواست و ثبت سفارش، بر اساس نوع و گروه عضویت هزینه خدمات به صورت خودکار محاسبه و صورتحساب صادر خواهد شد


فرم پیوست لطفا فرم را دانلود و پس از تکمیل همراه با نمونه مورد نظر برای مرکز ارسال نمایید
قیمت: ۱,۰۰۰,۰۰۰ریال

تخفیفات:
سایر واحدهای دانشگاه تهران (۳۰%): ۳۰۰,۰۰۰ریال
دانشکده‌های صاحب دستگاه دانشگاه تهران (۵۰%): ۵۰۰,۰۰۰ریال