لایه نشانی غوطه وری

تا سرعت RPM400

تعرفه ها و ثبت سفارش

نام کشور و شرکت سازنده: آمریکا- MTI

مدل دستگاه:TL 0.01

شماره تماس02161118749

تعرفه خدمات «لایه نشانی غوطه وری»

به اطلاع می رساند، همزمان با درخواست و ثبت سفارش، بر اساس نوع و گروه عضویت هزینه خدمات به صورت خودکار محاسبه و صورتحساب صادر خواهد شد


فرم پیوست لطفا فرم را دانلود و پس از تکمیل همراه با نمونه مورد نظر برای مرکز ارسال نمایید
قیمت: ۱,۰۰۰,۰۰۰ریال

تخفیفات:
سایر واحدهای دانشگاه تهران (۳۰%): ۳۰۰,۰۰۰ریال
دانشکده‌های صاحب دستگاه دانشگاه تهران (۵۰%): ۵۰۰,۰۰۰ریال