میکروسکوپ USB

قابلیت بزرگنمایی تا 40 برابر و اتصال به کامپیوتر

تعرفه ها و ثبت سفارش

نام کشور و شرکت سازنده: انگلیس - Veho

مدل دستگاه: VMS-004 Deluxe

قیمت هر ساعت 50هزار تومان می باشد.

شماره تماس02161118749

تعرفه خدمات «میکروسکوپ USB»

به اطلاع می رساند، همزمان با درخواست و ثبت سفارش، بر اساس نوع و گروه عضویت هزینه خدمات به صورت خودکار محاسبه و صورتحساب صادر خواهد شد


فرم پیوست لطفا فرم را دانلود و پس از تکمیل همراه با نمونه مورد نظر برای مرکز ارسال نمایید
قیمت: ۵۰۰,۰۰۰ریال

تخفیفات:
سایر واحدهای دانشگاه تهران (۳۰%): ۱۵۰,۰۰۰ریال
دانشکده‌های صاحب دستگاه دانشگاه تهران (۵۰%): ۲۵۰,۰۰۰ریال