دستگاه خوانش توالی یابی DNA

دستگاه در ساختمان گروه بیوتکنولوژی واقع در کوچه شفیعی مستقر می باشد.
شماره تماس آزمایشگاه توالی یابی : 02161113554 داخلی 115(سرکارخانم حیدری)
ایمیل: sunheydari@gmail.com
شماره تماس آزمایشگاه تجهیزات عمومی دانشکده زیست شناسی جهت نوبت دهی و هماهنگی: 66412426-021

تعرفه ها و ثبت سفارش

میزان تخفیف «دستگاه خوانش توالی یابی DNA»

به اطلاع می رساند، همزمان با درخواست و ثبت سفارش، بر اساس نوع و گروه عضویت هزینه خدمات به صورت خودکار محاسبه و صورتحساب صادر خواهد شد


فرم پیوست لطفا فرم را دانلود و پس از تکمیل همراه با نمونه مورد نظر برای مرکز ارسال نمایید
قیمت : ۲۰۰,۰۰۰

میزان تخفیف :
سایر واحدهای دانشگاه تهران : ۶۰,۰۰۰ (۳۰%)
هیات علمی / دانشجوی دانشگاه تهران-سایر پردیسها و دانشکده ها : ۹۰,۰۰۰ (۴۵%)
هیات علمی/دانشجوی دانشگاه تهران - دانشکده شیمی : ۹۰,۰۰۰ (۴۵%)
هیات علمی/دانشجوی دانشگاه تهران - دانشکده فیزیک : ۹۰,۰۰۰ (۴۵%)
هیات علمی/دانشجوی دانشگاه تهران - موسسۀ باستان‌شناسی : ۹۰,۰۰۰ (۴۵%)
هیات علمی /دانشجوی دانشگاه تهران - دانشگده زمین‌شناسی : ۹۰,۰۰۰ (۴۵%)
هیات علمی/دانشجوی دانشگاه تهران- دانشکده ریاضی ،آمار و علوم کامپیوتر : ۹۰,۰۰۰ (۴۵%)
دانشکده‌های صاحب دستگاه دانشگاه تهران : ۱۰۰,۰۰۰ (۵۰%)
هیات علمی/دانشجوی دانشگاه تهران - دانشکده زیست شناسی : ۱۵۰,۰۰۰ (۷۵%)
هیات علمی/دانشجوی دانشگاه تهران - گروه زیست‌فناوری : ۱۵۰,۰۰۰ (۷۵%)